Nieuw personageIn de Personagebank zijn momenteel 1 personages uit De tweede man van Meijsing, Doeschka beschreven. Ontbreken er nog personages in deze lijst? Klik dan op 'Voeg personage toe' en vul voor elk ontbrekend personage de velden in van het formulier.


Titelgegevens

ISBN Auteur Titel Uitgever Jaar Eerste druk
9789021442839 Meijsing, Doeschka De tweede man Onbekend Onbekend Onbekend

Beschreven personages

NaamGenderLeeftijdHerkomstLandStadBeroep
Rober MartinMan46-55NederlandCyprus Chronos ChrysiosDocent klassieke talen

Naam

Vul de naam in waarmee het personage wordt aangeduid in de roman. Wees zo volledig mogelijk. Als de achternaam of de voornaam niet bekend is, laat die dan weg. Als het personage een bijnaam heeft, vul die dan in. Als de naam onbekend is, schrijf dan 'Onbekend'.

Rol

Als het vertelperspectief op enig moment in het verhaal bij dit personage ligt, kies dan voor 'Verteller'. Als het personage een belangrijke ontwikkeling doormaakt of als het een belangrijke rol speelt in het verhaal, kies dan voor 'Hoofdpersonage'. In alle andere gevallen kies je voor 'Nevenpersonage'.

Gender

Als de roman suggereert dat het personage niet te beschrijven valt in de termen 'Man' of 'Vrouw', kies dan 'Transgender'. Als het gender niet bekend is, kies dan voor 'Onbekend'.

Herkomst

De 'herkomst' verwijst naar de geboortegrond van het personage, tenzij die afwijkt van de geboortegrond van zijn of haar ouders. In dat geval is de herkomst van de ouders leidend. Bij zogenaamde 'migranten van de tweede of derde generatie' kies je dus de herkomst van de eerste generatie. Bij een fictief land van herkomst, kies je 'Fictief'.

Woonplaats

Vul zo nauwkeurig mogelijk de belangrijkste woonplaats van het personage in. Heeft het personage zijn hele leven in Parijs gewoond, maar woont hij tijdens de vertelling in Amsterdam, vul dan 'Amsterdam' in. Als het personage tijdens de vertelling op meerdere plekken woont, vul dan meerdere plaatsnamen in. Als de roman geen enkele aanwijzing geeft over de woonplaats, vul dan 'Onbekend' in.

Land

Kies het land waar het personage woont. Als het personage tijdens het verhaal in meerdere landen woont, ga dan uit van de belangrijkste plaats of van de plaats waar het personage het langst gewoond heeft.

Type woonplaats

Kies voor een type woonplaats. Als het personage tijdens het verhaal op meerdere plaatsen woont, ga dan uit van de belangrijkste plaats of van de plaats waar het personage het langst gewoond heeft.

Leeftijd

Kies de leeftijdscategorie die voor het grootste deel van het verhaal van toepassing is. Ga bij twijfel uit van de hoogste leeftijd die het personage bereikt in de roman. Als de leeftijd niet expliciet genoemd wordt, schat de leeftijd dan: een vrouw met een studerende zoon is 56-65, een student jonger dan 25, een grootmoeder ouder dan 65. Als de roman geen enkele aanwijzing geeft over de leeftijd, kies dan 'Onbekend'.

Beroep

Het beroep kan breed worden opgevat. Als de term onbruikbaar is, ga dan uit van 'belangrijkste dagelijkse bezigheid'. Als het personage nog naar school gaat of studeert, vul dan 'Scholier' of 'Student(e)' in. Als de roman suggereert dat een personage niet werkt, vul dan 'Werkloos' in. Als het niet duidelijk is of het personage wel of niet werkt, vul dan 'Onbekend' in.

Opleidingsniveau

De term 'hoogopgeleid' verwijst naar wat in de volksmond 'WO/HBO'-denkniveau heet. 'Laagopgeleid' is van toepassing op iedereen die een beroepsopleiding afgerond heeft, een middelbare schooldiploma behaald heeft, of ongeschoold is. Als het opleidingsniveau van het personage niet bekend is, ga dan uit van het opleidingsniveau dat zijn of haar beroep vereist. Als zowel het opleidingsniveau als het beroep niet bekend zijn, kies dan 'Onbekend'.