Over de Personagebank


De Personagebank is een crowdsourced, open database van personages uit Nederlandstalige romans. Het platform is ontwikkeld door studenten Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Onder leiding en op initiatief van dr. Saskia Pieterse deden zij onderzoek naar de diversiteit onder bijna 1200 personages in 170 Nederlandstalige romans. De resultaten verschenen in het Journal of Dutch Literature en vormen de basis voor de Personagebank. Doel van het project is om de diversiteit van de Nederlandse literatuur te tonen en veranderingen van literaire representaties door de jaren heen te begrijpen.


In de media


De Personagebank en het artikel uit het Journal of Dutch Literature zijn verschillende keren in de media besproken. De reacties zijn soms positief maar soms ook ronduit negatief: het laat zien dat dit type onderzoek bij sommige lezers grote weerstand oproept. Lees bijvoorbeeld de kritieken van Arjan Peters in de Volkskrant en Kees 't Hart in De Gids, en het essay dat we schreven in reactie daarop.Contact


Vragen of opmerkingen? Laat wat van je horen! Stuur een e-mail aan:

l.a.vanderdeijl[at]uu.nl